maandag 4 februari 2019

verslag maandag 4 februari 2019

*Hoe zit het met het afval op de speelplaats? We hebben vorig schoolparlement affiches gemaakt en opgehangen, maar hoe zit het nu effectief met de papiertjes?
Volgens de leden zijn er al heel wat minder papiertjes op school. Zijn er toch nog papiertjes dan worden ze in de vuilnisbak gegooid. SUPER!!
Probeer het zeker nog vol te houden om de papiertjes thuis te laten en koeken mee te brengen in een koekendoosje!

*Van 22 februari tot en met 1 maart loopt de actie 'Move tegen pesten'. Wij zijn tegen pesten maar willen die week hier nog eens extra aandacht aan schenken.
Met 'Stip it' willen we aantonen dat we pesten niet oké vinden.
Er zijn 4 stippen die het volgende willen zeggen:
  • -Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.
  • -Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt.
  • -Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
  • -Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Vrijdag 1 maart zullen we met z'n allen het dansje move tegen pesten dansen!


*Vorig jaar kwam er een briefje uit de brievenbus met het idee om eens een pyjamadag te organiseren. We hebben dat vorig jaar gekoppeld aan Bednet - pyjamadag.

Ook dit jaar zouden we graag terug willen meedoen met deze actie van Bednet. We staan dan even stil bij de kinderen die wegens ziekte niet altijd naar school kunnen gaan. Zij kunnen door de organisatie van Bednet de lessen mee volgen aan de hand van een computer.
Vrijdag 15 maart zullen we in onze pyjama naar school mogen komen.
De leden van het schoolparlement hebben een brief opgesteld die jullie later nog zullen ontvangen.

*Deze keer zaten er al heel wat nieuwe briefjes in onze brievenbus. We bespraken er al enkelen. Sommige briefjes moeten nog besproken worden met de directeur en de leerkrachten. We zullen op het volgende schoolparlement daar dan verslag over uitbrengen.
Dit is wat we nu al kunnen vertellen:

- een groot spel spelen met de hele school --> volgend schoolparlement gaan we eens brainstormen welke spelen we kunnen spelen met de hele school en we stellen dan samen een planning op. Zeer leuk idee!
- We willen een slaapfeestje op school --> dit moet per klas eens met de leerkracht besproken worden.
- Als het voetbal is voor bepaalde klassen mogen de andere klassen niet op het voetbalveld spelen --> we respecteren de ruimte van de voetballers maar de andere kinderen moeten ook wel plaats hebben om te spelen. Als er gespeeld wordt op de middenspeelplaats dan kunnen daar andere spelletjes gespeeld worden. Wordt er enkel op de grote speelplaats gespeeld dan kan je de kinderen niet verbieden daar te lopen.
- Telefoon in de studie --> in de studie maken we ons huiswerk of lezen rustig een boek. Een gsm hebben we tijdens de schooluren niet nodig.
- pantoffels in de klas --> sommige klassen doen dit al, zeker bij slecht weer. Dit kan eens per klas aan de juf of meester gevraagd worden.
- meer speeltijd --> de juffen en meesters moeten zich houden aan de lesuren. Af en toe zal er wel eens een extra speeltijd gegeven worden. Vb bij de gedichtendag hebben we van mevrouw de directeur 10 minuten extra speeltijd gekregen.
- kunstgras op de grote speelplaats --> dat is niet haalbaar
- kinderen mogen eens iets meenemen van speelgoed om daar dan een dag mee te spelen --> daar bestaat de kans dat het verloren geraakt of dat het stuk gaat. Elke klas heeft een speelkoffer waar heel wat buitenspeelgoed in zit.
- dat er ook een middelbare school bij onze school komt --> daar kunnen wij niet voor zorgen.
- meer computerles --> er wordt nu in de klassen al veel op de computer gewerkt
- versiering van de kinderen op school hangen (herfst-, kerst-, lenteversiering, ...) --> geregeld worden er versieringen van de kinderen op school gehangen: vb boekenweek, eetcafé, ...
- meedoen aan de Warmste Week --> dit kunnen we meenemen naar volgend jaar toe.

dinsdag 27 november 2018

Verslag schoolparlement maandag 26 november

* De playlist is opgesteld en deze wordt elke vrijdag gespeeld. De bevindingen zijn positief, er wordt zelfs gedanst op de liedjes.

* We hebben helaas nog geen enkel briefje in de ideeënbus gevonden. Wie een leuk idee heeft mag dit op een briefje schrijven en in de bus stoppen. De briefjes zijn reeds door ons gemaakt en zijn te vinden in een bakje in het pastoraal hoekje. Het pastoraal hoekje vind je terug aan de trap richting de turnzaal. Misschien onder jullie beter gekend als het themahoekje.

* Vandaag hebben we ook onze affiches afgewerkt rond afval. Hierbij doen we een warme oproep om het afval in de vuilnisbak te gooien en niet op de speelplaats. De affiches hangen op aan de ramen van de eetzaal!


maandag 15 oktober 2018

Verslag schoolparlement 15 oktober 2018

*Vrijdag = muziekdag: We gaven per klas onze drie liedjes door. Er wordt hier een playlist van gemaakt en deze zal dan elke vrijdagnamiddag afgespeeld worden.

*Vorige keer werd er aangehaald dat er heel wat vuilnis (koekenpapiertjes, fruitafval, …) op de speelplaats blijft rondslingeren. We hebben met de leden van het schoolparlement onze hoofden eens bij elkaar gestoken om te kijken hoe we dit kunnen aanpakken. Een idee was om geen papiertjes meer mee te brengen, maar de koeken in een koekendoosje (genaamtekend!) te laten meebrengen naar school. Zo hoeven er geen individuele verpakkingen meer aangekocht te worden en verminderen we de afvalberg in het algemeen. Als de koeken in een doosje worden gestoken dan kunnen er ook niet zoveel papiertjes meer op de grond gegooid worden. Een paar van onze leden hebben hier een brief voor opgesteld. Een ander groepje is bezig met het maken van een affiche om aan te tonen dat het vuilnis in de vuilnisbak hoort en niet op de grond. Ook het fruitafval (banenschillen, sinaasappelschillen, ..) horen thuis in de vuilnisbak!

*Vorig jaar kregen we tal van ideeën in onze ideeënbus, wat we met het schoolparlement zeer leuk vonden. Wel merkten we op dat er ook heel wat ideeën naar voor kwamen die niet echt haalbaar zijn (zoals een zwembad op school, lockers in elke klas, …). Graag willen we dat er over bepaalde ideeën wat meer nagedacht wordt. Dus we gaan de werking van de ideeënbus een beetje aanpassen: Denk goed na over een idee! Wanneer je een idee hebt moet je nog 2 extra leerlingen vinden die achter je idee staan. Die schrijven dan ook hun naam op het briefje met het idee. Pas dan mag het in de ideeënbus gestopt worden en zal het schoolparlement ze bekijken en zien wat ze kunnen waarmaken. Een groepje leden heeft hier een standaardbriefje voor opgesteld. Deze zullen bij de ideeënbus liggen en dan kan je hier een briefje nemen om je idee te noteren.

We kijken al uit naar de nieuwe ideeën!


Verslag schoolparlement 17 september 2018

Dit schooljaar vertegenwoordigen de volgende leden het schoolparlement:

1e leerjaar: Léon en Michael
2e leerjaar: Nore en Nina
3e leerjaar: Elise en Gilles
4e leerjaar: Anna en Amar
5e leerjaar: Bez en Kobe
6e leerjaar: Melody en Stan


Er wordt kort besproken wat we al allemaal gerealiseerd hebben met het schoolparlement de voorbije jaren. Vb: pyjamadag, ketchup, actie rond afval.


Waarrond kunnen we dit schooljaar werken?
*De leden geven aan dat het opruimen van papiertjes terug minder goed verloopt. Er blijft heel veel vuil achter op de speelplaats. We nemen dit punt mee voor de volgende keer. We denken al eens na over een nieuwe actie over hoe we de afvalberg kunnen verminderen op onze school.
*Muziek op vrijdag willen de leden graag behouden. Tegen het volgende schoolparlement dient elke klas 3 liedjes genoteerd te hebben.
*Er zijn altijd heel veel verloren voorwerpen. Hoe kunnen we dat tegengaan?

vrijdag 5 oktober 2018

Wat is het schoolparlement?

Wat is het schoolparlement?


Het schoolparlement is een groep van enthousiaste leerlingen die maandelijks bij elkaar zitten om de noden en wensen van hun klasgenoten te bespreken en ernaar te handelen. Tijdens de bespreking krijgen ze hulp van drie leerkrachten (kleuter/lager)

In elke klas worden aan het begin van het schooljaar heuse verkiezingen gehouden: 2 kinderen van de klas zullen ongeveer maandelijks samenkomen met de andere 'vertegenwoordigers'.

Heb je ideetjes om onze school nog leuker te maken? Kribbel ze op een papiertje of maak er een mooie tekening van. Verzamel drie handtekeningen per idee en drop ze in onze ideeënbus...

De ideeën waarvan het schoolparlement vindt dat er iets mee moet gebeuren, worden eerst aan de directeur en de andere juffen of meesters voorgelegd. Heel vaak kan het idee dan effectief uitgevoerd worden!

Voorbeeldjes:
- Als het koud is en regent, dan kunnen de kinderen over de middag in een klas gaan lezen. (ondertussen hebben we ook de leescaravan, dus kan dat nog veel vaker!)
- De regeling om papiertjes te rapen op de speelplaats werd herbekeken en aangepast. Ook organiseerde het schoolparlement een heuse afvalweek zodat er al veel minder papiertjes op de grond terechtkomen!
- Bij de frietjes kan je nu, naast mayonnaise, ook ketchup nemen.
- Op vrijdag om 13u wordt er muziek gedraaid op de speelplaats! Alle klassen mochten hiervoor hun 3 favoriete liedjes doorgeven zodat er voor iedereen wel iets leuks tussen zit.

WELKOM

WELKOM!!

Welkom op de blog van het schoolparlement!!
Hier zul je alle verslagen van de voorbije vergaderingen terugvinden.
Heb je ideetjes om onze school nog leuker te maken? Kribbel ze op een papiertje of maak er een mooie tekening van. Verzamel drie handtekeningen per idee en drop ze in onze ideeënbus...

We zijn al benieuwd!