zondag 15 november 2020

Verslag schoolparlement oktober 2020

We legen de brievenbus en bekijken welke voorstellen er in de brievenbus zitten. Verschillende briefjes gaan over de spelenkoffers. We hebben hierover een opdracht voor jullie:

https://youtu.be/P6FDjhSF9VQ 

We gaan onze brievenbus ook terug versieren.
zondag 25 oktober 2020

maandag 23 september 2019

Een nieuw schooljaar = nieuw schoolparlement!

We stellen graag onze nieuwe leden van het schoolparlement voor:
L1: Elmo en Jaklien
L2: Jack en Navleen
L3: Waldo en Maëlle
L4: Rosa en Arne
L5: Safa en Dominique
L6: Arne en Sara

We leggen de werking van het schoolparlement uit aan de nieuwe leden.

Ook dit jaar werken we terug met de briefjes van vorig jaar. Wie een idee heeft (een haalbaar idee: dus 'een zwembad, een grote speeltuin , gsm op school, ... ' dat zijn zaken die niet kunnen op onze school) mag dit opschrijven op een briefje. Zoek 2 vrienden die dit idee steunen en stop dan je briefje in onze brievenbus van het schoolparlement.
De briefjes zullen op een centrale plaats gelegd worden en ook in iedere klas.
Er wordt gekeken naar de ideale plaats voor onze briefjes: terug het pastoraal hoekje maar dan het vakje met de briefjes meer zichtbaarheid geven; een soort tijdschriftenbakje aan het bord op de speelplaats (naast de brievenbus); naast de brievenbus een bundeltje papieren aan een touwtje hangen zodat het briefje ervan gescheurd kan worden en daar ook een balpen aan een touw hangen zodat er direct geschreven kan worden.
We houden jullie nog op de hoogte wat het geworden is!

Er zal een affiche gemaakt worden met de leden van het schoolparlement en op verschillende plaatsen uitgehangen worden. Dit om de bekendheid van het schoolparlement nog meer in de kijker te zetten.

Punten die al besproken zijn:
Er blijft wat ruzie ontstaan over wie de bal mag hebben en wie niet. We bespreken dit nog eens met alle leerkrachten en zetten dat terug op punt. We zullen de afspraken dan goed noteren en elke klas krijgt de speelplaatsafspraken in de klas. Deze worden dan ondertekend door alle leerlingen!

maandag 17 juni 2019

Verslag maandag 17 juni 2019

*Vorig keer in het schoolparlement hebben we gewerkt rond de papiertjes die in de toiletten hangen om onze handen af te drogen. We merken hier al een duidelijk verschil. De kinderen nemen minder papier en het wordt niet meer in het rond gegooid. Af en toe ligt er nog wel eens een papiertje naast de vuilnisbak, dus misschien toch nog eens nakijken vooraleer je uit het toilet verdwijnt ;-)

*Het gezamenlijk groot spel verloopt goed laten de leden weten. Er wordt veel plezier gemaakt. Vergeet niet: woensdag 19 juni het laatste spel dit schooljaar.

*Er zaten nog 2 briefjes in de ideeënbus:
- geen klasspel meer: soms wordt er een spel gespeeld met bvb het 4e leerjaar. Als er dan een leerling uit het 2e leerjaar wil meedoen dan mogen ze niet deelnemen. Laat iedereen meespelen! Samen spelen is zoveel leuker!!
- Een keer op straat komen met de klas om samen alle papiertje en ander afval op te ruimen en dit in samenwerking met Ivago. Dit zal worden meegenomen naar volgend jaar en wordt dan zeker eens besproken.

*We blikken ook eens terug op wat we allemaal hebben gerealiseerd dit jaar:
- Papiertjes om de handen af te drogen in het toilet: niet te vele papier nemen en gooi de gebruikte papiertjes in de vuilnisbak.
- De organisatie van het gezamenlijk schoolspel om de 14 dagen
- De liedjes op vrijdag werden verdergezet
- De koekenpapiertjes verdwenen op school. We brengen onze koeken mee in een koekendoosje!


Wij zijn heel trots op wat de leden van het schoolparlement dit jaar hebben bereikt. Bedankt voor jullie inzet!
Directeur Ann, juf Annelore, meester Jan en juf Natascha

maandag 29 april 2019

verslag 29 april


*we merken op dat er terug wat meer papiertjes op de speelplaats te vinden zijn. Gelieve je koekenpapiertjes thuis te laten en je koek mee te brengen in een doosje!!

Vandaag splitsten we ons op in 3 groepen.
*Affiche voor het grote spel op woensdag wordt gemaakt door een groepje. De affiche zal uithangen aan het raam van de eetzaal zodat iedereen kan zien wanneer en welk spel gespeeld wordt.
*Doekjes om de handen te drogen. We merken op die doekjes niet altijd gebruikt worden waarvoor ze dienen. Ook worden er veel te veel doekjes gebruikt. Hoe kunnen we daar de leerlingen attent op maken?
Het is de bedoeling dat we na ons toiletbezoek onze handen wassen en daarna 1 doekje nemen om onze handen te drogen. Daarna hoort het doekje in de vuilbak. Een groepje werkt dit uit en heeft enkele regels opgesteld.
*Een ander groepje ging aan het werk met de briefjes uit de ideeënbus. Ze lezen de briefjes aandachtig en bespreken dit samen.
- graag nog het lied ‘De kleur van de liefde’ toevoegen aan de playlist. Dit zullen we in orde brengen.
- elke middag een dansje: je mag steeds zelf dansen al je dat wil.
- mogen de kleuters meespelen op de speeltuin van de groten (middenspeelplaats): neen. Dit kan te gevaarlijk zijn. De kleuters hebben hun eigen klimtoestel. We zouden ook met te veel kinderen op de speelplaats zijn.
- 2 of 3x frietkotdag in het jaar?: neen: als we dat 1x doen dan is dat wel een leuke verrassing. En we kunnen buiten school ook frieten eten.
- pizza op school: niet haalbaar
- meer speelgoed op school: we hebben al per klas onze speelkoffers.

dinsdag 2 april 2019

Verslag maandag 18 maart 2019
*Vorig schoolparlement waren er wat briefjes uit de brievenbus gekomen en we konden daar nog niet direct op antwoorden. We hebben enkele punten met de leerkrachten besproken en kunnen het volgende al zeggen:
- gordijnen aan de binnenkant van de klassen. Er zal gezocht worden naar een goed en betaalbaar systeem. Wanneer dit gevonden is zal dat in 1 klas geprobeerd worden. Gaat dit goed dan zal dat voor de andere klassen ook aangekocht worden.
- mogen de tafeloudsten wat meer bij elkaar zitten? Het 4e leerjaar helpt ook als tafeloudsten. Indien er voldoende leerlingen als tafeloudsten zijn dan kan er wat meer samen gezeten worden met vrienden/vriendinnen.
- mogen we bij koud weer binnen spelen? Dit is een beetje moeilijk. Waar gaan we binnenspelen? We hebben dan ook extra toezichters nodig.

*Er werd gevraagd een groot spel te spelen met de leerlingen. We organiseren dit op woensdag van 10u10 tot 10u25:
- woensdag 3 april: schipper mag ik overvaren
- woensdag 24 april: Tikkertje slang
- woensdag 15 mei: dode vis
- woensdag 29 mei: pang
- woensdag 5 juni: jagerbal
- woensdag 19 juni: Chinese muur
De leden van het schoolparlement gaan dit wat leiden. Ze dragen een fluojas zodat iedereen ziet bij wie ze terecht kunnen. Ze zullen ook een belletje of fluitje meenemen om het spel in gang te brengen.

maandag 4 februari 2019

verslag maandag 4 februari 2019

*Hoe zit het met het afval op de speelplaats? We hebben vorig schoolparlement affiches gemaakt en opgehangen, maar hoe zit het nu effectief met de papiertjes?
Volgens de leden zijn er al heel wat minder papiertjes op school. Zijn er toch nog papiertjes dan worden ze in de vuilnisbak gegooid. SUPER!!
Probeer het zeker nog vol te houden om de papiertjes thuis te laten en koeken mee te brengen in een koekendoosje!

*Van 22 februari tot en met 1 maart loopt de actie 'Move tegen pesten'. Wij zijn tegen pesten maar willen die week hier nog eens extra aandacht aan schenken.
Met 'Stip it' willen we aantonen dat we pesten niet oké vinden.
Er zijn 4 stippen die het volgende willen zeggen:
  • -Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.
  • -Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt.
  • -Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
  • -Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Vrijdag 1 maart zullen we met z'n allen het dansje move tegen pesten dansen!


*Vorig jaar kwam er een briefje uit de brievenbus met het idee om eens een pyjamadag te organiseren. We hebben dat vorig jaar gekoppeld aan Bednet - pyjamadag.

Ook dit jaar zouden we graag terug willen meedoen met deze actie van Bednet. We staan dan even stil bij de kinderen die wegens ziekte niet altijd naar school kunnen gaan. Zij kunnen door de organisatie van Bednet de lessen mee volgen aan de hand van een computer.
Vrijdag 15 maart zullen we in onze pyjama naar school mogen komen.
De leden van het schoolparlement hebben een brief opgesteld die jullie later nog zullen ontvangen.

*Deze keer zaten er al heel wat nieuwe briefjes in onze brievenbus. We bespraken er al enkelen. Sommige briefjes moeten nog besproken worden met de directeur en de leerkrachten. We zullen op het volgende schoolparlement daar dan verslag over uitbrengen.
Dit is wat we nu al kunnen vertellen:

- een groot spel spelen met de hele school --> volgend schoolparlement gaan we eens brainstormen welke spelen we kunnen spelen met de hele school en we stellen dan samen een planning op. Zeer leuk idee!
- We willen een slaapfeestje op school --> dit moet per klas eens met de leerkracht besproken worden.
- Als het voetbal is voor bepaalde klassen mogen de andere klassen niet op het voetbalveld spelen --> we respecteren de ruimte van de voetballers maar de andere kinderen moeten ook wel plaats hebben om te spelen. Als er gespeeld wordt op de middenspeelplaats dan kunnen daar andere spelletjes gespeeld worden. Wordt er enkel op de grote speelplaats gespeeld dan kan je de kinderen niet verbieden daar te lopen.
- Telefoon in de studie --> in de studie maken we ons huiswerk of lezen rustig een boek. Een gsm hebben we tijdens de schooluren niet nodig.
- pantoffels in de klas --> sommige klassen doen dit al, zeker bij slecht weer. Dit kan eens per klas aan de juf of meester gevraagd worden.
- meer speeltijd --> de juffen en meesters moeten zich houden aan de lesuren. Af en toe zal er wel eens een extra speeltijd gegeven worden. Vb bij de gedichtendag hebben we van mevrouw de directeur 10 minuten extra speeltijd gekregen.
- kunstgras op de grote speelplaats --> dat is niet haalbaar
- kinderen mogen eens iets meenemen van speelgoed om daar dan een dag mee te spelen --> daar bestaat de kans dat het verloren geraakt of dat het stuk gaat. Elke klas heeft een speelkoffer waar heel wat buitenspeelgoed in zit.
- dat er ook een middelbare school bij onze school komt --> daar kunnen wij niet voor zorgen.
- meer computerles --> er wordt nu in de klassen al veel op de computer gewerkt
- versiering van de kinderen op school hangen (herfst-, kerst-, lenteversiering, ...) --> geregeld worden er versieringen van de kinderen op school gehangen: vb boekenweek, eetcafé, ...
- meedoen aan de Warmste Week --> dit kunnen we meenemen naar volgend jaar toe.